A weboldal további használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információ: Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZATADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBEVEZETÉS

A manuBIMsoft Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: HAIH) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait. Kérjük, hogy az Adatvédelmi tájékoztatónkban történt változásokat kísérje figyelemmel weboldalunkon.


Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Honlap: www.manubim.hu vagy www.manubim.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Személyes adat: az az adat, amely a Felhasználóra vonatkozik, vagy amely a Felhasználóval kapcsolatba hozható, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés


I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: manuBIMsoft Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1027 Budapest, Kacsa utca 22. II/16.
Az adatkezelő e-mail címe: info@manubim.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 776 2622
Honlap: www.manubim.hu vagy www.manubim.com


II. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Harmadik felek által elhelyezett egyéb cookie-k: Egyes oldalunkon többek között a YouTube-ról vagy a Facebookról és egyéb szolgáltatásokról származó tartalom jelenhet meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e szolgáltatások által használt cookie-kra nincs semmilyen befolyásunk, ezért érdemes ellenőrizni az adott külső webhelyeken szereplő ezzel kapcsolatos információkat.

A cookie-k kezelése és eltávolítása:

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/196955

- Firefox: https://support.mozilla.org/HU/kb/Cookies

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=hu&answer=95647

- Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

- Opera: https://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

- Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Kérjük, vegye figyelembe, hogy webhelyeink egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért tudnia kell, hogy a cookie-k letiltásával egyes tartalmakhoz nem férhet hozzá, és nem használhatja teljes mértékben honlapunk minden funkcióját. Ha Ön a cookie-k és hasonló online technológiák letiltása nélkül használja honlapunkat, hozzájárul ahhoz, hogy a www.manubim.hu vagy www.manubim.com weboldal ilyen technológiák használata révén gyűjtse és dolgozza fel adatait.

 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt termék jellemzőit és a rendelés időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt termék jellemzőit a rendelés időpontját és a hűségpontot kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Elhagyott kosár értesítő

Az adatkezelés jogalapja:
Érintett személy egyértelmű vásárlási szándékát fejezte ki.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, cím, telefonszám. (Amit ezek közül megadott a vásárló)

Az adatkezelés időtartama:
30 nap

 

Automatizált döntéshozatal

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

Törzsvásárlói, hűségpont kedvezmény

  • alkalmazott logika: A webáruház hűségpont rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy a megvásárolt termékekre különböző módszerek alapján később elkölthető pontokat adjunk a vásárlóknak, amelyeket a további rendelések alkalmával válthatnak be
  • következmények az érintettre nézve: Meghatározott feltételek mellett, kedvezményes vásárlás. A hűségpontokat csak az a vevő gyűjtheti, aki beregisztrál a webáruházba, ugyanis a regisztrált fiókhoz tudjuk neki jóváírni a pontjait.

Kupon kód

  • alkalmazott logika: Bizonyos feltételek teljesülése esetén felugró pop-up ablakban megjelenő, vagy hírlevélben feliratkozóinknak kiküldött, vagy közösségi oldalainkon (pl. Facebook, Instagram) oldalunkon közzétett kuponok, melyek különböző kedvezményekre jogosítanak. Beváltásuk a pénztár oldal kupon beváltó ablakában lehetséges, a kuponkód megadásával.
  • következmények az érintettre nézve: Kedvezményes vásárlás.

Termék-, és szolgáltatás vélemény

  • alkalmazott logika: A vásárlás után vevőink véleménye kiemelten fontos. A termékek és szolgáltatásunk minőségének értékelése jelzés a leendő vásárlóknak, és visszajelzés a forgalmazó, és a gyártó felé
  • következmények az érintettre nézve: Amennyiben megadja értékeléskor a keresztnevét, teljes nevét, lakhelyét az értékelésnél az megjelenik a weboldalon.

Érték alapú szállítási díj kalkulátor

  • alkalmazott logika: 25000 Ft felett ingyenes a kiszállítás díja, Magyarországon
  • következmények az érintettre nézve: A 25000 Ft-os értékhatár elérésekor a vásárló nem fizet szállítási költséget.

 

Az online kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Önnek lehetősége van különböző űrlapjainkon felvenni velünk a kapcsolatot vagy ajánlatot kérni. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt termék jellemzőit, fényképe(ke)t és a kapcsolatfelvétel időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

III. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

A.) SHOPRENTER.HU KFT.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail: info@shoprenter.hu
Tel: +36 1 234 5011
Web: https://www.shoprenter.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS HUNGARY CSOMAG-LOGISZTIKAI KFT.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail: connect@gls-hungary.com
Tel: +36 29 886 660
Web: https://gls-group.eu/HU/hu/homeű

B.)  LOTTE KFT. (A GLS HUNGARY KFT. szerződött partnere)
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
E-mail: info@lottehungary.com
Tel: +36 30 694 6004

C.) MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Tel: +36 1 333 7777
Web: https://www.posta.hu/

D.) SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT.
Cím: 1097 Budapest, Táblás u. 39.
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Tel: +36 1 803 6300
Web: https://www.sprinter.hu/

E.) FOXPOST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
E-mail: info@foxpost.hu
Tel: +36 1 999 0369
Web: https://www.foxpost.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) SHOPRENTER.HU KFT.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail: info@shoprenter.hu
Tel: +36 1 234 5011
Web: https://www.shoprenter.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel és számlázással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) Webügyvitel Betéti Társaság (könyvelés)
Cím: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.
E-mail: bakjanos@helyben-tavban.hu

B.) KBOSS.hu Kft. (online számlázó rendszer))
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Tel: +36 1 234 5011
Web: https://www.szamlazz.hu/

Az online kapcsolatfelvétellel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) COGNITO, LLC
Cím: 929 Gervais Street, Suite D, Columbia, SC 29201
E-mail: privacy@cognitoforms.com
Tel: 888-499-0856
Web: https://www.cognitoforms.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött egyezség alapján közreműködik a kapcsolat felvételi adatok összegyűjtésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát, fényképe(ke)t a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

B.) SMARTSUPP.COM, S.R.O.
Cím: Lidická 20, 602 00 Brno
E-mail: privacy@smartsupp.com
Web: https://www.smartsupp.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött egyezség alapján közreműködik a kapcsolat felvételi adatok összegyűjtésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, e-mail címét, városát, országát a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

IV. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


V. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor az Adatkezelő automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik Manubim fiókkal, személyes adatait szerkesztheti a fiók oldal alatt is.

A törléshez való jog:
Jogában áll személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat: *folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal *nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk *ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Manubim jogos érdeke szerint történik. Adatfeldolgozó nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A tájékoztatáshoz való joga:
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Intézkedési határidő:
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


VI. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56180

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.